Voorzitter:

Aad Beens

Emmakade 43

2411 JC Bodegraven

Tel: 0172-611590

e-mail: niekerkbeens@kpnmail.nl


Piet van Kooten

(vicevoorzitter/penningmeester

wnd. tuincommissaris West)

Koninginneweg 139

2411 XN Bodegraven

Tel: 0172-612786

e-mail: pietvankooten@casema.nl

 

Secretaris:  

Mandy de Wit

Waagpoort 16

2411 SC Bodegraven

Tel: 06-18378178

Email: froggy76@live.nl

 

Penningmeester:

zie Piet van Kooten

 

Tuincommissie terrein "oost"

Bert de Ruiter

Koninginneweg 413

2411 XT Bodegraven

Tel: 0172-615279

Email: ruiter108@zonnet.nl

 

Tuincommissie terrein "west"                           

Vacant: zie Piet van Kooten


Winkelcommissie

Arjen Boekhorst 

De Deel 3

2411 SH Bodegaven

Tel: 0172-611811

e-mail: arjenbaukje@icloud.com

Redactie clubblad:

Jakko Gunst

Email: jakkogunst@solcon.nl

                           

 

Website onderhoud:

Piet van Kooten

info@volkstuinverenigingbodegraven.nl